ERCA organizacije-Obuka i sertifikacija internih i eksternih proveravača vodećih proveravača-Auditor/Lead auditor za sisteme menadžmenta/ISO standarde

ERCA Obuke u Srbiji

Kao ERCA član, partner i zastupnik ERCA za Srbiju, sve ERCA obuke na teritoriji Srbije izvodi CERT-PLUS Agencija za inženjering sistema menadžmenta iz Inđije.

“CERT-PLUS” u svom sastavu ima ERCA licencirane tutore- predavače sa dugogodišnjim iskustvom u izvođenju obuka iz oblasti Sistema menadžmenta.

Za sve dodatne informacije u vezi ERCA obuka i postupka sertifikacije ličnosti obratite se ERCA članu, partneru i zastupniku ERCA za Srbiju.