ERCA vizija, misija i ciljevi-Obuka i sertifikacija internih i eksternih proveravača vodećih proveravača-Auditor/Lead auditor za sisteme menadžmenta/ISO standarde

Vizija:

“Jedan svetski standard veština i znanja.”

Svako ko dokazuje ERCA sertifikat može brzo da verifikuje znanje i iskustvo koje nosilac sertifikata ima.

Misija:

“Stvoriti sistem kratkoročnih kurseva koji će upotpuniti visokoškolsko obrazovanje kao doživotno učenje.”

ERCA sertifikat dokazuje nivo veštine i znanja u različitim oblastima industrije, trgovine, nauke i društvenih nauka, koji će biti prihvaćeni i van granica Evrope.

Glavni ciljevi ERCA su podrška radne mobilnosti i povećanje zajedničke osnove veštine i znanja ljudi u raznim oblastima aktivnosti ERCA će obezbediti da diplomci istog programa i obuka imaju približno ista znanja i veštine širom sveta. ERCA će osigurati da nosioci sertifikata budu lako proverljivi bilo gde u svetu, uključujući stepen završene obuke.

Vrednosti:

“Znanje i veštine su ključne za budućnost.”

Nije nam cilj da stvorimo ljude sa sertifikatima; cilj su kvalifikovani i vešti ljudi. Vrednost ERCA je što osigurava da se iza svakog sertifikata ne krije samo određeni obim obuke, nego i sertifikovano znanje i veštine. Svi koji se kriju iza imena ERCA moraju biti u mogućnosti da posmatraju i asistiraju u ostvarenju ovih vrednosti. Dokaz veština i znanja ERCA sistema prati zahteve standarda EN ISO 17024:2012.

Dugoročni ciljevi:

1 . Širenje znanja , obrazovanja i praktične obuke zaposlenih u individualnim oblastima, naročito Audita (provere), inspekcije i usluga sertifikacije na globalnom nivou.

  1. Jačanje percepcije Auditora- proveravača ili inspektora od strane opšte zajednice u sektorima proizvodnje i usluga kao visoko specijalizovane ii tražene profesije.
  2. Uspostavljanje globalne mreže stručnih ispita u cilju potvrđivanja kvalifikacija i znanja kadrova van okvira školskog obrazovnog sistema, uključujući razvoj jedinstvenog mehanizma globalne procene.
  3. Uspostavljanje profesionalnog osnova za odnose između i zajedničkih događaja članova ERCA.
  4. Podrška za povećanje profesionalnih standarda za zaposlene i stvaranje dodatnih obuka, obrazovanja i mogućnosti sertifikacije za sve kandidate.

Ciljevi su delimično dostignuti kroz sledeće:

– Proces sertifikacije, odnosno, sveobuhvatna organizacija, realizacija i evaluacija nezavisnih stručnih ispita za oblast vanškolskog obrazovanja, uključujući i definisanje uslova za ispite u skladu sa evropskim standardima,

– Stvaranje sistema evaluacije ispita, odlučnosti i organizacija samog ispita, imenovanje od strane odbora i izdavanje dokumenata o završenom ispitu,

– Organizacija i koordinacija vanškolskog obrazovanja,

– Akreditacija trenera za ERCA edukativne kurseve,

– Prilagođavanje i ažuriranje studijskih i nastavnih materijala, organizovanje distribucije i / ili prodaju ovih materijala,

– Organizacija razmene iskustava u profesionalnim oblastima kroz seminare, predavanja, konferencija, studijskih boravaka i razmene informacija,

– Objavljivanje ERCA periodičnih izdanja i drugih specijalizovanih publikacija i knjiga u štampanom obliku ili na elektronskim medijima, svih mogućih vrsta,

– Dalje proširenje sertifikacije i obrazovne infrastrukture u određenim oblastima,

– Performanse sertifikacije profesionalaca u definisanim oblastima delovanja i na osnovu ERCA akreditacije prema nacionalnim standardima , EN i ISO,

– Performanse sertifikacije profesionalaca u definisanim oblastima u skladu sa zahtevima direktiva EU,

– Podrška ličnom kontaktu među članovima ERCA,

– Održavanje odnosa i podrška saradnji sa domaćim i stranim organizacijama, institucijama i licima,

– Podrška preduzetništvu i preduzetnicima.

Strategija:

“Multinacionalno članstvo”

ERCA razvija sistem multinacionalnog članstva. Član ERCA obezbeđuje obuku, ERCA će obezbediti nezavisan i objektivan ispit kao i izdavanje sertifikata.