ERCA-Srbija

ERCA Udruženje

ERCA je neprofitno udruženje pravnih lica koja je aktivna u razvoju profesionalaca u oblasti ocenjivanja usaglašenosti, usluge provera, inspekcijskih usluga, kao i u drugim stručnim oblastima proizvodnje, marketinga, menadžmenta i HR.

ERCA Nezavisnost

Organizaciono, ERCA se sastoji od nezavisnih jedinica: Sektor ERCA Obrazovanja i Sektor ERCA Sertifikacije. Aktivnosti oba sektora se susreću u definisanju i stvaranju kompetencija za različite tipove sertifikacija, jer standardi za procenu procesa sertifikacije odražavaju zahteve tržišta rada za veštine stručnjaka u različitim oblastima.

Prošlost

ERCA je osnovana 2011. godine kao nezavisno udruženje nekoliko strana koje se bave poslovima u oblasti sertifikacije, obrazovanja i obuke ljudi. Povod je bio da se standardizuju zahtevi za svaku profesiju, koji se razlikovao od zemlje do zemlje. Trenutno ERCA ima nekoliko desetina članova i aktivna je ne samo u zemljama Evropske unije nego i mnogim zemljama ostatka sveta.

Sadašnjost

ERCA članovi su sertifikacione kuće, univerziteti, centri za obuku i lica angažovana u oblastima obrazovanja ljudi.

Udruženje je za svoje sedište izabralo Brisel. Kao administrativni aparat se koriste ljudski i tehnički resursi članova tako da su troškovi udruženja minimalni, što se odražava na cene sertifikata.

Trenutno ERCA organizuje 10 vrsta obuka u 19 zemalja.

Budućnost

“Jedan svetski standard veština i znanja.”

Cilj ERCA je da stvori jednak i pošten sistem procene znanja i veštine ljudi kako bi svi znali da nosilac sertifikata poseduje minimum znanja veština u svojoj profesiji.