ERCA kursevi-Obuka i sertifikacija internih i eksternih proveravača vodećih proveravača-Auditor/Lead auditor za sisteme menadžmenta/ISO standarde

Kursevi i Obuka

Kursevi se održavaju interaktivno kao mešavina prezentacije, diskusije i niza praktičnih vežbi i grupnog rada. Umesto iznošenja mnogo sadržaja i nadanja da će  nešto da se “zadrži” koriste se različite tehnike učenja odraslih, optimizovane za vrstu sadržaja koji mora da bude savladan. Tokom kurseva postoji jak fokus na interakciji, raznovrsnosti, socijalnih aspekata učenja i integraciji sa postojećim okvirom znanja polaznika. Rezultat je kurs koji traži dosta angažovanja, sa visokim stepenom vičnosti.

Sektor Kvaliteta

– ISO 9001 QMS Interni Auditor/Proveravač

– ISO 9001 QMS Eksterni Proveravač/Vodeći proveravač – Auditor/Lead auditor

– ISO 9001 QMS Menadžer/Manager

– ISO 9001 QMS Implementator/Lead Implementator

Sektor Zaštite životne sredina

– ISO 14001 EMS Interni Auditor/Proveravač

– ISO 14001 EMS Eksterni Proveravač/Vodeći proveravač – Auditor/Lead auditor

– ISO 14001 EMS Menadžer/Manager

– ISO 14001 EMS Implementator/Lead Implementator

Sektor Bezbednosti i zdravlja na radu

– OHSAS 18001 Interni Auditor/Proveravač

– OHSAS 18001 Eksterni Proveravač/Vodeći proveravač – Auditor/Lead auditor

– OHSAS 18001 Menadžer/Manager

– OHSAS 18001 Implementator/Lead Implementator

Sektor Bezbednosti hrane

– HACCP Interni Auditor/Proveravač

– HACCP Eksterni Proveravač/Vodeći proveravač – Auditor/Lead auditor

– HACCP Menadžer/Manager

– HACCP Implementator/Lead Implementator

– ISO 22000 Interni Auditor/Proveravač

– ISO 22000 Eksterni Proveravač/Vodeći proveravač – Auditor/Lead auditor

– ISO 22000 Menadžer/Manager

– ISO 22000 Implementator/Lead Implementator

– FSSC 22000 Interni Auditor/Proveravač

– FSSC 22000 Eksterni Proveravač/Vodeći proveravač – Auditor/Lead auditor

– FSSC 22000 Menadžer/Manager

– FSSC 22000 Implementator/Lead Implementator

 Sektor IT usluga

– ISO/IEC 20000-1 ITSMS Interni Auditor/Proveravač

– ISO/IEC 20000-1 ITSMS Eksterni Proveravač/Vodeći proveravač – Auditor/Lead auditor

– ISO/IEC 20000-1 ITSMS Menadžer/Manager

– ISO/IEC 20000-1 ITSMS Implementator/Lead Implementator

Sektor Bezbednosti informacija

– ISO/IEC 27001 ISMS Interni Auditor/Proveravač

– ISO/IEC 27001 ISMS Eksterni Proveravač/Vodeći proveravač – Auditor/Lead auditor

– ISO/IEC 27001 ISMS Menadžer/Manager

– ISO/IEC 27001 ISMS Implementator/Lead Implementator

Sektor Upravljanja Energijom

– ISO 50001 EnMS Interni Auditor/Proveravač

– ISO 50001 EnMS Eksterni Proveravač/Vodeći proveravač – Auditor/Lead auditor

– ISO 50001 EnMS Menadžer/Manager

– ISO 50001 EnMS Implementator/Lead Implementator

Evropske direktive (principi CE označavanja)

– 93/42/EEC Medicinski uređaji

– 98/79/EC Medicinski uređaji za dijagnostiku

– 2009/48/EC Bezbednost igračaka

– 94/25/EC Oprema za rekreaciju

– 96/98/EC Nautička oprema

– 2004/22/EC Direktiva za merne instrumente

– 2009/105/EC (ex-87/404/EEC) Prosti sudovi pod pritiskom

– 2010/35/EU Prenosna oprema pod pritiskom

– 2006/42/EC Mašine

– Reg. no. 305/2011 (Građevinski proizvodi – CPR)

 

Naglašavamo da su ERCA sertifikati, za eksterne proveravače/vodeće proveravače (Auditor/Lead Auditor), interne proveravače, menadžere sistema menadžmenta, globalno prepoznatljivi i međunarodno priznati. Nosioci ERCA sertifikata za eksterne proveravače/vodeće proveravače (Auditor/Lead Auditor) sa velikim uspehom rade za mnoge sertifikacione kuće, kako u Srbiji, tako i u zemljama Evropske Unije i mnogim zemljama sveta. Priznavanje ERCA sertifikata od strane domaćih i međunarodnih sertifikacionih kuća i aktivan rad ERCA proveravača je dovoljan dokaz kompetentnosti ERCA proveravača.