ERCA obuka-Obuka i sertifikacija internih i eksternih proveravača vodećih proveravača-Auditor/Lead auditor za sisteme menadžmenta/ISO standarde

Predavanja i Obuka

Predavanje nije samo stajanje ispred polaznika i recitovanje onoga što znate. Predavanje u učionici je poseban oblik komunikacije u kojoj glas, gest, pokret, izraz lica, kontakt očima može da dopuni ili umanji sadržaj. Bez obzira šta je vaša tema, vaš način govora neizmerno utiče na pažnju i učenje vaših učenika.